Kurzy a semináře

Přehled aktuálních kurzů a seminářů

Kurzy orientálního tance Adilah jsou pořádány v různých pokročilostech. Kapacita kurzu je 15 tanečnic, pokud není psáno jinak. Tematické semináře (s obvyklou kapacitou 12 tanečnic) probíhají zpravidla o víkendu.

Přihlášky do jarních kurzů naleznete zde:

No events

Před přihlášením na jednotlivé kurzy či semináře si prosím přečtěte následující informace týkající se pokročilosti i organizace:

Rozdělení pokročilostí

začátečnice – pro všechny, co s orientálním tancem začínají, nebo si chtějí oživit jeho základ

mírně pokročilé – pro tanečnice, které už mají osvojené základní taneční prvky orientálního tance a jeho techniku i pro ty, které se vracejí k břišnímu tanci po delší době

středně pokročilé – pro tanečnice, které se věnují orientálnímu tanci alespoň jeden rok, mají osvojené základní taneční prvky, techniku i kombinace a chtějí se dále zdokonalovat v pokročilých tanečních variacích

pokročilé – pro tanečnice, které se věnují orientálnímu tanci alespoň dva roky, mají osvojené základní taneční prvky, techniku i kombinace a chtějí se dále zdokonalovat v pokročilých tanečních variacích

Organizace

Kurzy a semináře Adilah jsou organizovány soukromou osobou Hanou Červínovou (IČ: 43959504).

Neodchozené hodiny si můžete v rámci jednoho období nahrazovat i v jiných kurzech Adilah, ale pouze po předchozí domluvě. Neodchozené hodiny se nepřevádí do dalších kurzů v následujících obdobích, ani na jiné osoby, ani se nevrací peníze.

Uhrazená částka za taneční kurzy a semináře se nevrací ani před zahájením kurzu či semináře. Pokud nemůžete kurz navštěvovat, je možné za sebe poslat náhradníka.

V případě vážných zdravotních problémů je možná dohoda o vrácení kurzovného, a to po předložení dokladu o pracovní neschopnosti nebo potvrzení od lékaře.

V případě, že se vypsaný kurz/seminář nebude otevírat či konat, bude vám nabídnut kurz/seminář jiný nebo vám budou vráceny peníze v plné výši.

Pokud máte k tanečním kurzům, seminářům či své pokročilosti jakékoliv dotazy, obraťte se na nás. Neváhejte nás také kontaktovat, máte-li zájem o jiné časy kurzů nebo kurzy individuální či firemní. Potřebné kontaktní údaje naleznete na stránce kontakty.