Kurzy a semináře

Přehled aktuálních kurzů

Kurzy orientálního tance Adilah jsou pořádány v různých pokročilostech.

DO KURZŮ SE PŘIHLAŠUJE POUZE OSOBNĚ. Stačí přijít na jakoukoli hodinu kurzů, místo se najde pro všechny tanečnice.

Cena za 20hodinový kurz v případě platby v jediné splátce je 2 800 Kč. Při platbě po lekcích je cena za jednu lekci 200 Kč. Platba je možná pouze HOTOVĚ na hodině.

PŘEHLED VYPSANÝCH KURZŮ

Hvězdy Orientu  / od 12. 11. 2018 do 8. 4. 2019 / každé pondělí od 19:00 do 20:00 / vhodné pro pokročilé

lektorka: Adéla / místo: Sokol Podolí (Podolská 5/90, Praha 4), velký zrcadlový sál

Každá lekce začíná jemným protažením. Následuje procvičování techniky a trénink choreografií. Závěr lekce je věnován improvizaci. Můžete se těšit na raks sharki i tanec se závojem.

Lekce se nekonají 24. 12. a 31. 12. 2018.

No events

Před návštěvou lekce si prosím přečtěte následující informace týkající se pokročilosti i organizace kurzů:

Rozdělení pokročilostí

začátečnice – pro všechny, co s orientálním tancem začínají, nebo si chtějí oživit jeho základ

mírně pokročilé – pro tanečnice, které už mají osvojené základní taneční prvky orientálního tance a jeho techniku i pro ty, které se vracejí k břišnímu tanci po delší době

středně pokročilé – pro tanečnice, které se věnují orientálnímu tanci alespoň jeden rok, mají osvojené základní taneční prvky, techniku i kombinace a chtějí se dále zdokonalovat v pokročilých tanečních variacích

pokročilé – pro tanečnice, které se věnují orientálnímu tanci alespoň dva roky, mají osvojené základní taneční prvky, techniku i kombinace a chtějí se dále zdokonalovat v pokročilých tanečních variacích

Organizace

Kurzy a semináře Adilah jsou organizovány soukromou osobou Hanou Červínovou (IČ: 43959504).

Neodchozené hodiny si můžete v rámci jednoho období nahrazovat i v jiných kurzech Adilah, ale pouze po předchozí domluvě. Neodchozené hodiny se nepřevádí do dalších kurzů v následujících obdobích, ani na jiné osoby, ani se nevrací peníze.

Uhrazená částka za taneční kurzy a semináře se nevrací ani před zahájením kurzu či semináře. Pokud nemůžete kurz navštěvovat, je možné za sebe poslat náhradníka.

V případě vážných zdravotních problémů je možná dohoda o vrácení kurzovného, a to po předložení dokladu o pracovní neschopnosti nebo potvrzení od lékaře.

V případě, že se vypsaný kurz/seminář nebude otevírat či konat, bude vám nabídnut kurz/seminář jiný nebo vám budou vráceny peníze v plné výši.

Pokud máte k tanečním kurzům, seminářům či své pokročilosti jakékoliv dotazy, obraťte se na nás. Neváhejte nás také kontaktovat, máte-li zájem o jiné časy kurzů nebo kurzy individuální či firemní. Potřebné kontaktní údaje naleznete na stránce kontakty.